Період публікації:

від

до

Категорія:

Про проект

 

min
max

Фінансова грамотність означає сукупність знань, вмінь та навичок, потрібних для прийняття відповідальних економічних і фінансових рішень та вжиття заходів з належним рівнем компетентності (ОЕСР)

Складовими фінансової грамотності є знання фінансової математики та володіння навичками захисту своїх прав як споживача фінансових послуг

Мета: запровадити фінансову грамотність та захист прав споживачів в офіційну програму освіти України

Ціль: навчити практичним аспектам фінансового планування, управління власними фінансами та відповідальної поведінки споживача фінансових послуг

Завдання: допомогти молодим громадянам України віком від 15 до 16 років розвинути комплекс навичок, необхідних для перетворення на обізнаного споживача фінансових послуг, а також надати їм необхідну підтримку для вироблення відповідальної лінії поведінки при запозиченні та заощадженні коштів

finans gramotnist

Курс «Фінансова грамотність» розроблений Університетом банківської справи НБУ та Проектом USAID «Розвиток фінансового сектору» як факультативний предмет для учнів 10-х класів загальноосвітніх шкіл. Метою курсу є розвиток комплексу навичок, які допоможуть молодим громадянам України у прийнятті обґрунтованих фінансових рішень. Курс складається з чотирьох основних блоків: «Власні фінанси», «Заощадження та інвестування», «Кредитування та запозичення» та «Фінансовий добробут». Навчальні матеріали для курсу: навчальна програма, підручник та робочий зошит для учня, а також навчальний посібник для вчителя затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Скорочена версія курсу була спочатку апробована у п’яти різних регіонах України (Львівській, Харківській, Донецькій, Черкаській та Київській областях) на пілотній основі. Починаючи з лютого 2012 року, у пілотному проекті взяли участь 500 школярів із 13 загальноосвітніх середніх шкіл. Пілотний проект отримав виключно позитивні відгуки від учителів, учнів та незалежних фахівців, і Міністерство освіти затвердило викладання цього курсу в українських школах на експериментальній основі як факультативного предмету на наступні сім років (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19 липня 2012 року № 828 ).

Проект одночасно працює в двох напрямах Навчання батьків через дітей

Навчання молоді

 • Орієнтація на навички
 • Завдання – надати відповідні базові знання та закласти навички обачливої фінансової поведінки (в тому числі належної реакції на рекламу)
 • Складність – для більшості молодих людей час активного користування послугами ще не настав

Навчання дорослих

 • Має особливості: “слушні моменти” (teachable moments) – доросла людина починає вчитися тільки тоді, коли в цьому виникає нагальна потреба
 • Відповідно завдання – забезпечити наявність необхідних матеріалів на той момент, коли потреба виникне

Організація курсу та його особливості

Навчальна програма:

 • Розрахована на повний академічний рік (2 семестри);
 • Складається з 4 блоків:

«Введення до власних фінансів»,
«Заощадження та інвестування»,
«Запозичення»,
«Страхування та власний бюджет»;

 • Передбачено 30 уроків.
 • Курс орієнтований на вироблення практичних навичок, а не просто отримання знань. Це породжує певні особливості оцінювання успішності учнів
 • Для викладання курсу розроблені робочий зошит та підручник для учня, а також навчальний посібник для вчителя

Навчальні матеріали:

 • Навчальна програма для 10-го класу
 • «Фінансова грамотність: посібник для вчителя»
 • «Фінансова грамотність: посібник»
 • «Фінансова грамотність: робочий зошит»
 • Он-лайн матеріали http://www.finrep.kiev.ua

Тривалість:

 • Вересень 2012 р. – травень 2013 р.

Дозволи:

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19 липня 2012 р. № 828, який затверджує проведення дослідно-експеримен-тальної роботи з впровадження курсу «Фінансова грамотність» на базі загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації України протягом семи років.
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 лютого 2012 р. №1/9-156 про включення курсу «Фінансова грамотність» до переліку курсів за вибором.
 • Лист Інституту інноваційних техноло-гій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 8 лютого 2012 р. про схвалення навчальної програми.
 • Лист Інституту інноваційних техноло-гій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 липня 2012 р. №14.1/10-2168 про схвалення навчальних матеріалів з курсу «Фінансова грамотність» для видання.

Досягнення Проекту FINREP у наданні допомоги для відновлення довіри населення до фінансової системи, у тому числі:

 • покращення функцій здійснення виплат та зв’язків з громадськістю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та надання допомоги Фонду у підготовці до виконання ним нової ролі щодо врегулювання неплатоспроможності банків;
 • запровадження у співпраці з НБУ та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України курсу «Фінансова грамотність» для учнів 10-класів, який наразі викладається в 71 навчальному закладі у 14 різних регіонах України;
 • розробка законодавства для ефективного захисту прав споживачів фінансових послуг;
 • запровадження одноетапних аукціонів з продажу державних боргових цінних паперів деномінованих у гривні з ринковим ціноутворенням та сприяння широкому використанню договорів репо;
 • стимулювання підвищення прозорості на фінансових ринках шляхом надання підтримки запровадженню Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності, електронної системи розкриття інформації – ЕСКРІН, а також законодавства, спрямованого на покращення розкриття інформації про власників банків.

Дослідження проекту щодо фінансової грамотності та обізнаності

Протягом двох останніх років проектом було здійснено кілька досліджень щодо фінансової грамотності, обізнаності та захисту прав споживачів фінансових послуг

 • Фінансова грамотність та обізнаність в Україні: факти та висновки – соціологічне дослідження, грудень 2010 року
 • Захист прав споживачів фінансових послуг в Україні: правовий аналіз – експертне дослідження, вересень 2011 р.
 • Споживче кредитування в Україні: огляд ринку та практики – експертне дослідження, вересень 2011 р.

Подальша робота

“Пілотневикладання курсу "Фінансова грамотність" по Україні у школах протягом другого семестру 2011/2012 років

 • Початок – орієнтовно: лютий 2012 року
 • Тривалість – протягом всього семестру, до травня 2012 року
 • Безперечно, всі теми річного курсу неможливо викласти протягом одного семестру, тим більше скороченого. Відповідно – викладатися буде тільки частина тем / уроків
 • обміну досвідом між вчителями – учасниками “пілотного” викладання
 • Географія викладення – було розпочато у 13 загальноосвітніх навчальних закладах Київської, Донецької, Львівської, Черкаської та Харківської областей.

“Пілотне” викладання курсу “Фінансова грамотність” по Україні у школах протягом другого семестру 2012/2013 років

 • здійснюватиметься робота щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення викладання курсу
 • апробація підручників та посібників (робочий зошит та підручник для учня, а також навчальний посібник для вчителя)
 • навчальна програма розрахована на повний академічний рік (2 семестри). Вона складається з 4 блоків - «Введення до власних фінансів», «Заощадження та інвестування», «Запозичення», «Страхування та власний бюджет» та передбачає 31 урок
 • моніторинг якості викладання курсу,
 • анкетування учнів щодо виявлення рівня засвоєння знань.
 • Географія викладення – У 2012/13 навчальному році у проекті братимуть участь понад 2800 учнів з 68 навчальних закладів, що охоплюють 14 регіонів України.

“Пілотне” викладання курсу “Фінансова грамотність” у школах по Львову та Львівській області (м. Жовква, с. Зубра Пустомитівського району) протягом другого семестру 2011/2012 років

 • Апробація підручника “Фінансова грамотність” – з січня по травень 2012 року
  Початок викладання – з вересня 2012 року
 • Середня загальноосвітня школа № 3 Галицького району м. Львова
  Контактні особи: Світлана Уралова та Надія Іванець
  79000‚ м. Львів‚ вул. Бандери, 11, тел. (032) 238-94-92 , (032) 237-30-46; sites.google.com/site/3shkolalviv
 • Навчально-виховний комплекс "Школа-садок "Софія" № 80" м. Львова
  Контактні особи: Богдана Душар (097 568 68 66), Юлія Дейнека ( olia280186@mail.ru) 79000‚ м. Львів‚ вул. Героїв Крут, 27А, тел. 0322 704 713 http://escuela.at.ua/index/0-2
 • Львівський економічний ліцей
  79059, м. Львів, вул. Хвильового, 35 тел. (0322) 521798 ,  (0322) 521875 http://lellviv.at.ua/
 • Середня загальноосвітня школа № 2
  м. Жовква, Жовківського району, вул. Набережна, буд. 2, тел. 61270
 • Середня загальноосвітня школа "Зубра"
  с. Зубра, Пустомитівського району, тел. 25433

Пропозиції щодо впровадження курсу «Фінансова грамотність» у загальноосвітніх навчальних закладах Львова та області у 2012/2013 навчальних роках

№з/п

Назва навчального закладу (адреса,тел..)

Термін впровадження курсу «Фінансова грамотність»

1.

Середня загальноосвітня школа № 9

79000‚ м. Львів‚ вул. Коперніка, 40;

тел. 261-32-63, 261-38-45;

e-mail: shkola9-lv@ukr.net

(можливо з 01.01.2013

та з 2013/2014 н.р.)

Відділ освіти Старосамбірської РДА

вул. Лева Галицького , 40, м.Старий Самбір, Львівська область, 82000

тел. (03238)21-557;факс.(21-)161

Е-mail: vostsrda@gmail.com

Назва навчального закладу (адреса, телефон)

Термін впровадження курсу

1

Старосамбірська ЗСШ І-ІІІ ст. №1

м. Старий Самбір, вул.Шевченка, 14

з 01.01.2013р.

2

Хирівська школа-інтернат

м. Хирів, вул.Добромильська,23

з 2013-2014 н.р.

Експерт проекту FINREP

Олексій Куценко

akutsenko@ukr.net

+380(68)127.71.05

finlit logo 

 

Куратор проекту від USAID

Наталія Бережна

Немає коментарів

Анонси
Календар подій
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини
Ми у Facebook
Ми у Facebook