Період публікації:

від

до

Категорія:

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 09 грудня 2019 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 2-8 грудня  2019 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній  школі»

                      Зарубіжна  література

Віннічук, Галина. Іван Франко і зарубіжна література  [Текст] / Г. Віннічук // Всесвітня література в школах України. - 2019. - N 10. - С. 19-26. - Бібліогр.: 15 назв.

Авторка статті пропонує увазі колег добірку матеріалів під тематико-змістовим знаменником «Іван Франко і зарубіжна література». Акцентується на літературних перехрестях творчості Великого Каменяра із світовою художньою спадщиною в контексті навчання учнів різних класів, зокрема, 5-го класу (за напрямом «казки про тварин»), 6-го класу (до теми «Вступ. Література як вид мистецтва»), 7-го класу (тема: «Друга світова війна у європейській поезії»), 8-го класу (вивчення лірики Г. Гейне та твору М. Сервантеса «Дон Кіхот»), та 9-го класу - «під кутом» франкознавства розглядається лірика Байрона, «Гамлет В. Шекспіра», творчість Й. В. Гете. 

Князюк, Ірина. "Світ не фабрика з виконання бажань". Урок за творчістю Джона Гріна [Текст] / І. Князюк // Всесвітня література в школах України. - 2019. - N 10. - С. 9-16. - Бібліогр.: 9 назв.

Вміщено розробку навчального заходу (урок формування нових знань, умінь та навичок) із зарубіжної літератури на тему: «Джон Грін - американський письменник, автор творів для підлітків та молоді». Урок покликаний ознайомити школярів із життєтворчістю американського митця, визначити проблематику його літературної спадщини на нинішній день; формувати відкритість до міжкультурної комунікації, розвивати навички пошукової діяльності; виховувати любов до літератури, шанобливе ставлення до загальнолюдських цінностей.

Наумко, Тетяна. У гості до казкаря. Театралізоване дійство за казками Г. К. Андерсена. [Текст] / Т. Наумко // Всесвітня література в школах України. - 2019. - N 10. - С. 59-64.   

На сторінках щомісячного науково-методичного журналу опубліковано розробку-сценарій театралізованого позакласного заходу із зарубіжної літератури за творами всесвітньо відомого данського письменника і казкаря Ганса Крістіана Андерсена (1805-1875). Серед дійових осіб театралізованого дійства - відомі і популярні казкові персонажі - Дюймовочка, Гном, Солдатик, Принц, Русалонька, Чарівниця, Еліза, Балерина, Мартін, Снігова Королева, Герда, Кай, та ін.

                             Фізика

Малюк І. В. Астрономічні  задачі  в  шкільному курсі  фізики [Текст] : / І. В.Малюк //  Фізика в шк. України. - 2019. - № 21-22. - С. 33-37.

У процесі навчання фізики й астрономії однією з ефективних форм здійснення між предметних зв’язків  може служити розв’язання задач. Воно має двосторонній характер: у курсі фізики розглядають завдання із залученням даних про деякі астрономічні явища й числові характеристики телескопів, а під час розв’язання астрономічних задач використовують фізичні поняття й закони. У статті наводяться приклади задач, які можна запропонувати учням під час вивчення курсів фізики та астрономії.

Панченко П. К. Око. Вади зору. Окуляри [Текст] : 9 клас / П. К. Панченко // Фізика в шк. України. - 2019. - № 21-22. - С. 37-42.

У статті представлено хід уроку фізики, метою якого є ознайомлення учнів із будовою ока як оптичної системи, запропонувати комплекс вправ для очей, розвивати навички самостійної діяльності, критичне мислення учнів тощо. Під час уроку учитель знайомить учнів із правилами методу «Мозковий штурм», «Спрямоване читання», «Акваріум» та «Мікрофон».. Учні також виконують самостійну роботу з підручником та вивчають правила збереження зору та комплекс вправ для очей.

Попович Н. І. Контрольні роботи [Текст] : 7-9 класи / Н. І. Попович // Фізика в шк. України. - 2019. - № 21-22. - С. 10-24.

До уваги читачів журналу пропонуються контрольні роботи для 7-9 класів. Кожна контрольна робота представлена у двох варіантах. Бланки з текстами контрольних робіт розміщено на сторінках журналу таким чином, щоб їх було зручно копіювати. Контрольні роботи містять завдання з вибором відповіді на встановлення відповідності, а також якісні та розрахункові задачі.

Історія

Вановська Інна. Організація життя і побуту запорозького козацтва [Текст] / І. Вановська // Історія в рідній шк. - 2019. - № 10. - С. 32 - 37. - Бібліогр.: 12 назв.

У статті розглядаються такі сторінки організація життя і побуту запорозького козацтва: одяг запорозького козацтва 16-18 ст.; раціон і страви українських козаків; про алкоголь; курінь; Церква Покрови; зачіска; покарання на Січі; козацькі пісні. Матеріали стануть у нагоді вчителям у підготовці уроків історії України.

Коляда Ігор, , Шубер Олексій. Кримська війна 1853-1856 рр. та реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. [Текст]: історія України: 9 кл. / І. Коляда, О. Шубер // Історія в рідній шк. - 2019. - № 10. - С. 8 - 20.

Подається методика організації та проведення уроку вивчення нового матеріалу історії України у 9-му класі. Його мета: розглянути вплив Кримської війни на суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію у Наддніпрянській Україні, закріпивши причини, перебіг і результат Кримської (Східної) війни1853-1856 рр., сформувати уявлення про героїв війни - українців за походженням (Петро Кішка); визначити суть і наслідки селянської реформи 1861 р., закріпити знання в учнів  про реформи 60-70-х рр.. ХІХ ст. й охактеризувати особливості їх упровадження та наслідки в українських губерніях у складі Росії; сформувати практичні компетентності: хронологічні, просторові, інформаційні, аксіологічні; уміти формулювати оцінку історичних подій та історичних постатей, виховувати пізнавальний інтерес до історії України, критичне мислення, толерантне ставлення  до різних оцінок і суджень.

Коляда Ігор. Симон Петлюра. Революція. Кохання. Родина [Текст]: історико-біографіч. нарис: до 100-річчя Української революції (1917-1921 рр.) / І. Коляда // Історія в рідній шк. - 2019. - № 10. - С. 38 - 43.

Стаття подає історико-біографічний нарис, присвячений історичній постаті - Симону Петлюрі.  Це ім’я для багатьох українців стало символом  патріотизму, боротьби за незалежність, національну гідність.  Матеріали стануть у нагоді вчителям історії у підготовці уроків історії України.

Мартинова Марія, Петрунько Любов, Кучеренко Олена. Скрижалі минулого [Текст]: бінар. урок з історії й укр. літ. в контексті компетентнісного підходу: 5-й кл. (Асоціативний літопис) / М. Мартинова, Л. Петрунько, О. Кучеренко // Історія в рідній шк. - 2019. - № 10. - С. 21 - 31. - Бібліогр.: 12 назв.

Подається конспект бінарного уроку з історії й української літератури в контексті компетентнісного підходу (5-й клас). мета: - формувати предметні компетентності: знаннєву: поглибити знання про діяння князів Київської Русі, проаналізувати зв’язок  літератури та історії; діяльнісну: співвідносити діяння з князем, який його втілив; розвивати здатність робити висновки; ціннісну: виховувати почуття  патріотизму, розуміння значення давнього літописання для нащадків. - формувати ключові компетентності: спілкування державною мовою; інформаційну; загальнокультурну грамотність підприємливість; здоров’язбережувальну.

Токаренко Павло, Шевченко Світлана. Коліївщина - ганьба чи слава української історії? [Текст]: у контексті викладання проблематики на уроках історії України та української літератури  / П. Токаренко, С. Шевченко // Історія України. - 2019. - № 20 (948). - С. 8 - 16. - Бібліогр.: 18 назв.

У статті автори намагаються розкрити проблему гайдамацького руху в контексті патріотичного виховання в школі. Особливу увагу приділяють історіографії Коліївщини та проблемним питанням стосовно політичних цілей та наслідків повстання. Автори посилаються на сучасні історичні дослідження для інтерпретації історичних стереотипів щодо жорстокості й загальної помсти польській шляхті та єврейському населенню Правобережної України в середині ХУІІІ ст. У статті розглядається  також політичний вплив Російської імперії на розвиток повстанського руху та участь російських військ у придушенні Коліївщини.

Географія

Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Завдання для оцінювання навчальних досягнень школярів з географії [Текст]: до розділу «топографія та картографія»: 11 кл. / С. Г. Копернік, Р. Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній шк. - 2019. - № 10. - С. 14 - 19.

До уваги читача пропонується авторська версія завдань для тематичного оцінювання школярів з розділу «Топографія і картографія». Завдання розроблено з урахуванням змісту нової програми з географії для 11 класу (рівень стандарту), яку затверджено МОН України у 2017 р.

Локтіонов В. В. Урок на тему «Цивілізаційний підхід у вивченні країн і регіонів» [Текст]: 19 кл. / В. В. Локтіонов // Географія та економіка в рідній шк. - 2019. - № 19. - С. 20 - 23. - Бібліогр.: 6 назв.

Описується методична розробка уроку. Мета: ознайомити учнів з етнічною структурою населення світу; дати уявлення  про просторове поширення представників різних етносів; розвивати творчі й дослідницькі здібності учнів; виховувати почуття толерантності до представників інших народів. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Методи навчання: проблемного викладання знань, пояснювально-ілюстративний.

Назаренко Т. Г. Прикладна економіка [Текст]: навч. програма для курсу за вибором / Т. Г. Назаренко // Географія та економіка в рідній шк. - 2019. - № 10. - С. 8 -11. - Бібліогр.: 22 назви.

Мета курсу - надати можливість учням старшої ланки навчання  ознайомитись із фундаментальною концепцією економіки, дізнатися про систему вільного підприємництва та сформувати  економічні та підприємницькі компетентності. Однією з головних особливостей програми  є подача економічної теорії в контексті, наближеному до реалій сьогодення. Учні не тільки вивчають теорію. а й починають усвідомлювати свою роль громадянина, виробника та споживача. Результатом успішного засвоєння курсу має стати набуття учнями економічної та підприємницької  компетентності, а також навичок, які вони  застосовуватимуть у подальшому не тільки не тільки у професійному, а й побутовому житті.

Топузов О. М., Назаренко Т. Г., Братко М. В. Політична географія світу [Текст]: програма навч. курсу за вибором для профільного рівня навчання в ліцеї / О. М. Топузов, Т. Г. Назаренко, М. В. Братко // Географія та економіка в рідній шк. - 2019. - № 10. - С. 2 - 7. - Бібліогр.: 17 назв.

Курс за вибором «Політична географія світу» доцільно вивчати в 10 класі. Основна мета курсу - дати учням знання про територіальні аспекти політичного життя суспільства. Ці знання допоможуть учням зрозуміти зміни на політичній карті світу, проблеми економічного і політичного співробітництва окремих країн, тенденцій розвитку міжнародного поділу праці, світових процесів, а також політичних процесів, що відбуваються в сучасній України. Навчальна програма розрахована на 35 годин.

Матеріали підготували бібліографи В. О. Ковпак, О. П. Северин, О. М. Туркало.

Ключові слова:

Немає коментарів

Схожі статті:

«Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки «Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: Понеділок, 27 січня 2020 27.01. – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – пам’ятна дата, запроваджена рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року (Резолюція № 60/7). Відзначається щорічно — 27 січня. Саме цього дня 1945 року Радянська Армія визволила в’язнів найбільшого...

Переглядів: 72 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам

«Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки «Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: П`ятниця, 24 січня 2020 24.01 – 79 років від дня народження Юрія Володимировича Покальчука (1941-2008). Український письменник, перекладач, науковець, кандидат філологічних наук, голова міжнародного відділу Спілки письменників України. Народився 24 січня 1941 в Кременці (Тернопільська область, Україна, тоді УРСР, СРСР)...

Переглядів: 155 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини


Ми у Facebook
Ми у Facebook