Період публікації:

від

до

Категорія:

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 03 Червня 2019 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 27  трав.- 2 черв. 2019 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі»

Українська мова та література

Горохова, Тетяна. Дидактичний потенціал настільних ігор Scrabble та Alias на заняттях з української мови [Текст] / Т. Горохова // Українська мова і  література в школах України. - 2019. - N 4. - С. 6-9. - Бібліогр.: 5 назв.

         «Scrabble» [«Ерудит»] - гра у слова; учасники змагання утворюють сполучені між собою слова на спеціальній дошці за посередництвом плиток із літерами з різною кількістю балів. Сутність ще однієї гри - «Alias» [«Поясни слово»] - у максимально оперативному поясненні своїй команді заданих слів без використання спільнокореневих. У статті, на основі аналізу науково-методичної літератури, обґрунтовано дидактичні можливості вказаних настільних ігор на уроках української мови. Визначено типи завдань до двох зазначених ігор для узагальнення і закріплення знань з лексикології, граматики, фразеології під час навчальних заходів з рідної мови.

Коробоненко, Тетяна. Джерела української фразеології. Стилістичні засоби фразеології. Ігрові прийоми та практичні завдання до теми "Фразеологія" [Текст] : українська мова: 10 клас / Т. Коробоненко // Українська мова і  література в школах України. - 2019. - N 4. - С. 34-36.

     Вміщено розробку уроку української мови у 10-му класці за темою «Фразеологія». Цільові засади навчального заходу: поглибити зняння учнів з української фразеології; розкрити функціонально стилістичні можливості фразеологічних одиниць; виховувати школярів у дусі народної моралі. Серед методів і прийомів на уроці використовуються, зокрема, ігри «Я перекладач», «Лови фразеологізм», «Хто більше», «Назви ім’я», «Біла ворона», «Доміно». Типологічно вказаний навчальний захід є уроком-грою «Хрестики-Нулики».

Кузнєцова, Олена. Розвиток мовлення. Складання тексту рекламного буклета молодіжного вбрання з використанням прислвників та прислівникових сполук [Текст] / О. Кузнєцова // Українська мова і  література в школах України. - 2019. - N 4. - С. 45-46.

         Опубліковано конспект уроку мовленнєвого розвитку. Мета навчального заходу: сприяти повторенню та поглибленню знань школярів правил написання прислівників; створити підґрунтя для складання тексту рекламного буклета молодіжного вбрання; сприяти розвитку усного та писемного мовлення учнів; виховувати відчуття стилю, смаку. Обладнання до уроку: буклети, листівки, брошури, ІКТ, роздатковий матеріал (листки А-3, фотографії, олівці, маркери). Наскрізні змістові лінії навчального заходу: підприємливість і фінансова грамотність.

Щербина, Світлана. Кольороназви у баладах збірки Дмитра Іванова "Село в терновому вінку" [Текст] / С. Щербина // Українська мова і  література в школах України. - 2019. - N 4. - С. 25-30

         У науковій розвідці розкриваються особливості використаних Д. Івановим у баладах збірки «Село в терновому вінку» кольороназв. Окрім того, у статті проаналізовано статус колоративів; розкрито застосування колірних домінантів за формотворчими ознаками та символічно-узагальненими назвами; визначено особливості використання слів на позначення кольору як одну із характеристик художнього стилю автора.

Фізика

Бронішевська О. Інтеграція фізики та астрономії - шлях до забезпечення якісного рівня знань та формування вмінь і навичок учнів [Текст] / О. Бронішевська // Фізика та астрономія  в рід. шк. - 2019. - № 2. - С. 24-26.

         Практика показує, що не можна учням дати якісні знання якоїсь окремої науки незалежно від інших наук, що інтеграція є однією з інноваційних педагогічних технологій. Вона вимагає від учителів та учнів оволодіння новими видами діяльності, що мають великий вплив на ефективність сприйняття учнями навчального матеріалу. Через інтеграцію здійснюється особистіно орієнтований підхід до навчання, тому що учень сам може обирати відповідні знання з фізики та астрономії з максимальною орієнтацією на суб’єктивний досвід. Автор називає переваги і можливості впровадження інтеграції у навчальний процес.

Волинець Т. Як самостійно навчитися складати задачі з фізики? [Текст] / Т. Волинець // Фізика та астрономія  в рід. шк. - 2019. - № 2. - С. 35-37.

         У статті автор докладно розповідає, як складати задачі, з чого починати і т. д. Автор зазначає, що процес розв’язування задач починається з вивчення змісту задачі - детального аналізу її умов і вимог. Ось чому правильне, грамотне формулювання змісту задач дуже важливе для кожної конкретної задачі. Автор називає загальні правила, яких треба дотримуватись при розв’язуванні  задач. Формулюючи стверджувальну частину, слід повніше і чіткіше описувати явище, яке вивчається. Використовувати слід логічно закінчені, правильно побудовані пропозиції.

Мініч Л. Використання якісних задач для розвитку мислення учнів [Текст] / Л. Мініч // Фізика та астрономія  в рід. ш.. - 2019. - № 2. - С. 6-10.

         У статті автор доводить, що проблема використання якісних задач як засобу мотивації учнів до навчання фізики є важливою і актуальною. Якісні задачі не обтяжені розрахунками, побудовою складних графіків, обладнання тощо, є близькими та зрозумілими учням за змістом, сприяють інтелектуальному розвитку учнів. Забезпечення певних методичних засад використання якісних задач сприяє підвищенню як якості знань, так і глибини розуміння матеріалу, зокрема, процесу мислення.

Іноземні мови

Бойко Олена. World book and Copyright Day [Текст]: англ. мова: 7 кл. / О. Бойко // Іноземні мови в шк. України. - 2019. - № 2. - С. 36 - 40.

Стаття присвячена позакласній роботі з англійської мови. Мета описаного позакласного заходу - ознайомити учнів з Всесвітнім Днем Книги та Авторського Права. Нагадати про цінність  та важливість книжок у житті людини. Пригадати  деяких відомих казкових персонажів популярних в усьому світі та відтворити розмову між ними англійською мовою. Залучити учнів у позаурочну діяльність для розвитку їх креативності, подолання невпевненості  в собі та формуванню комунікативних компетенцій.

Мельник Юлія. Земля - наш дім [Текст]: проблеми довкілля в Україні та шляхи їх вирішення / Ю. Мельник // Іноземні мови в шк. України. - 2019. - № 2. - С. 29 - 31.

Пропонується розробка відкритого уроку з англійської мови. Його мета: сприяти розвитку в учнів уміння вести дискусію про цінності життя, пояснювати необхідність гуманного ставлення до природи; сприяти розвитку в учнів уміння обговорювати  важливість сучасних засобів комунікації та комп’ютерних  технологій для вирішення екологічних проблем, аналізувати  вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля; спонукати  учнів до висловлювання свою думку про природні катаклізми, їх види та наслідки; обговорення теми природних ресурсів України аналізуючи та оцінюючи їх роль у життєдіяльності людини.

Середа Наталія, Бодько Тетяна. Займенники [Текст]: Level - intermediate / Н. Середа, Н. Бодько // ENGLISH. - 2019. - № 4 (748). - С. 46 - 53.

Англійська та українські мови відрізняються граматично, фонетично, графічно, синтаксично. Проте в них є чимало спільного. Наприклад, в обох мовах є категорії часу і числа. Інтегроване вивчення двох мов допомагає глибше зрозуміти обидві мови: їхні спільні риси, відмінності. Пропонований урок має на меті - поглибити та закріпити знання про розряди, функції та значення займенників в українській мові, розряди, форми , функції займенників  в англійській мові; учити аналізувати, зіставляти подібності та відмінності в класифікації, ознаках та вживанні займенників в українській та англійській мовах, виявляти мовні закономірності.

Цибатий Олесь. Let’s make it clear [Текст] / О. Цибатий // ENGLISH. - 2019. - № 4 (748). - С. 43 - 45.

Стаття подає дидактичний матеріал з англійської мови. Автор радить запропонувати учням обговорити кілька популярних тверджень про здоров’я  і спробувати визначити, правдиві вони чи ні. Лише потім запропонувати заготовлені відповіді. Вільне обговорення сприяє розвитку не лише активного словникового запасу, а й критичного мислення.

Предмети художньо-естетичного циклу

Костюк Т. Г. Створення орнаментованої композиції. Символіка орнаментів і кольору. Писанка - вид народного мініатюрного живопису України [Текст]: (заняття гуртка) / Т. Г. Костюк // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2019. - № 4. - С. 8 - 13

Описане заняття гуртка має таку мету: ознайомити вихованців із символікою орнаментів, кольору писанки; розвивати інтерес до пізнання народного мініатюрного живопису України, уміння працювати і спілкуватися у групах, здатність бачити і цінувати красу, створену руками народних майстрів; виховувати пошану до традицій свого народу, його культурної спадщини. Тип заняття - комбіноване заняття. Форма проведення - урок-мандрівка.

Пісковцева Ольга. Про що розповідає писанка [Текст] / О. Пісковцева // Шкільний світ. - 2019. - № 8 (808). - Вкладка «Образотворче мистецтво. - № 4 (230). - С. 7 - 29.

Стаття присвячена мистецтву писанки. Пропонується розробка уроку , мета якого - ознайомити з історією писанкарства, із символікою писанок; навчити створювати композицію в заданій формі (овал); розвивати уяву, спостережливість, творче мислення, уміння стилізувати форму; залучати учнів до витоків національної духовної культури.

Прісич Наталія. Зображення, поезія й каліграфія в мистецтві Далекого Сходу [Текст]: урок мистецтва в 10-му кл. / Н. Прісич // Шкільний світ. - 2019. - № 8 (808). - Вкладка «Образотворче мистецтво. - № 4 (230). - С. 1 - 6.

Пропонований урок розкриває деякі таємниці мистецтва далекосхідних майстрів, зацікавлює учнів до подальшого ознайомлення з мистецтвом цього регіону. Ставиться мета формування ключових компетентностей, зокрема предметні мистецькі компетентності, які полягають в ознайомленні учнів із особливостями жанрів китайського та японського живопису, архітектури, їх філософським наповненням та символікою; розвивати навички групової та індивідуальної роботи; розвивати навички групової та індивідуальної роботи; розвивати пізнавальну й творчу активність, естетичний смак; учити використовувати набуті знання й уміння для розширення світогляду й формування особистого культурного середовища.

Шкеда С. І. Декоративна композиція «Розпис тарілки» [Текст]: (заняття гуртка) / С. І. Шкеда // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2019. - № 4. - С. 2 - 7.

Розробка заняття гуртка ставить таку мету: продовжувати ознайомлювати вихованців з петриківським розписом; учити створювати декоративну композицію в колі; удосконалювати навички володіння мазками «зернятко», «гребінчик», «горішок», «перехідний мазок»; розвивати вміння створювати малюнок з елементів петриківського розпису, спостережливість, творчу уяву; виховувати шанобливе ставлення  до народних традицій. Тип заняття - комбіноване заняття. Техніка виконання - петриківський розпис.

Підготували Вадим Ковпак, Оксана Северин, Оксана Туркало (відділ науково-бібліографічної та інформаційної роботи

 

Ключові слова:

Немає коментарів

Схожі статті:

«Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки «Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: Субота, 22 лютого 2020 22.02 – 210 років від дня народження Фридерика Франсуа Шопена (1810-1849). Видатний польський композитор та піаніст. Його вважають національним героєм Польщі. Видатний польський композитор Фридерик Шопен народився 22 лютого 1810 р. недалеко від Варшави. В селі, де він жив у дитинстві і де згодом...

Переглядів: 28 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки «Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: П`ятниця, 21 лютого 2020 Учителеві-предметнику тижнева оглядова інформація навчально-методичної літератури (10 - 16 лютого 2020 р.) «З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі»                    Зарубіжна література Говорунець З. В. О. Уайльд "Хлопчик-Зірка" [Текст] : 5-й клас / З....

Переглядів: 74 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини
Ми у Facebook
Ми у Facebook